HU         EN

Programok

2023. Április 27. Csütörtök

09:00-09:30 Regisztráció
09:30-10:00 Megnyitó, köszöntők
10:00-10:20 A kormány energetikai stratégiája és aktualitása
Horváth Viktor Energiaátmenetért Felelős Helyettes Államtitkár
Energiaügyi Minisztérium
10:20-10:40 Az energetikai stabilitás a fenntarthatóság tükrében
Dr. Kiss Csaba - Elnök-vezérigazgató
MVM Balance Zrt. és az MVM Mátra Energia Zrt.
10:40-11:00 A villamosenergia rendszer rugalmassága
Balogh Richárd - Rendszerirányítási igazgató
MAVIR Zrt.
11:00-11:20 Kávészünet
11:20-11:40 Energiahatékonysági feladatkörök
Vedres Péter István mb. főosztályvezető Fenntartható Fejlődés Főosztály
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal
11:40-12:00 Az energiarendszer távlati fejlesztése: a hidrogén szerepe a környezetbarát energiaellátásban
Pintér László - Innovációs igazgató
OPUS TITÁSZ Zrt.
12:00-12:20 Elosztói rugalmasság célú villamosenergia-tároló működési modellje
Kecskeméty Krisztián - Costumer Solutions
E.ON Energiatermelő Kft.
Az előadások összefoglalójának megtekintése »
14:00-14:20 A dekarbonizálás személyi feltételei az épületenergetikában.
Prof. Dr. Barótfi István - Elnök
Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség
14:20-14:40 Energiahatékonyságot segítő mérésadatgyűjtés LoRa kommunikációval, példákkal
Opitzer Gábor - Ügyvezető
SB-Controls Kft.
14:40-15:00 Gyorsan megtérülő megoldás, az épületek energiafogyasztásának csökkentésére
Turbucz Gergely – Projektvezető
Elektro-Kamleithner Kft.
15:00-15:15 Kávészünet
15:15-15:35 Energiamegtakarítás fűtési-és hűtési rendszereknél hőakkumulátor segítségével
Andrássyné Farkas Rita – Ügyvezető
HeatVentors Kft.
15:35-15:55 A településenergetika helye és rangja az energetikában
Szilágyi Sándor, SZÉS 6 Energetikai szakértő, ny. Főiskolai docens
15:55- 16:15 Lakóépületek napelemes termelésének és villamosenergia-felhasználásának egyidejűsége – terhelésillesztési mutatók
Gergely László PhD hallgató
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
16:15-16:35 Épületek energetikai vesztességeinek feltárása professzionális termográfiával
Rahne Eric, okl. villamosmérnök, Cégalapító, tulajdonos, ügyvezető, Gép- és rezgésdiagnosztikai szakértő, Tanúsított termográfiai szakértő (Thermograph Level 3)
PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
16:35-16:55PIR hab vizsgálata, illetve alkalmazása építési hőszigetelő anyagként.
Csontos Máté
Debreceni Egyetem Műszaki Kar Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék
Deák Szabolcs
Nedvességterhelés mérése és vizsgálata ipari környezetben.
Az előadások összefoglalójának megtekintése »
14:00-14:20 Lehetséges válaszok a dekarbonizációs kihívásokra
dr. Szolnoki Pálma - ZKK főmunkatárs
Zéró Karbon Központ
14:20-14:40 Az ESG jelentősége a vállalat megítélésében
Dr. Kiss András - Gazdaságfejlesztési és innovációs osztályvezető
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
14:40-15:00 Zöld átálláshoz elérhető támogatások – milyen készpénz támogatások és adókedvezmények érhetőek el?
Kocsis Zsolt - Partner, Adótanácsadás, Ésik Róbert - Partner, EMEIA, Helyszínkiválasztási Tanácsadás és Állami Támogatások
Ernst & Young Tanácsadó Kft.
15:00-15:15 Kávészünet
15:15-15:35 Az MVM Csoport Non-Core üzleti világa
Kiss Csaba Attila, vezérigazgató
MVM ESCO Zrt.
15:35-15:55 Sikeres forrásszerzés feltételei az EKR-be
Rédei Attila - Menedzser
KPMG Hungary Kft.
15:55-16:15 Energetikai auditok a vállalatok energiahatékonysági intézkedéseinek szolgálatában
Domján Sándor - Energetikai audito
Technológiatranszfer és Gazdaságfejlesztési, Energetikai Mérnöki Iroda Kft.
16:15-16:35 Az átalakuló EU-s és hazai energetikai és klímastratégiai környezet céljai és kihívásai, az ESG jelentősége és előnyei, a megvalósítás lehetséges lépései
Dr. Sági Zsolt
Magyar Innovációs és Hatékonyság Nonprofit Kft.
16:35-16:55 A szabványosítás hírei az energiagazdálkodás területén
Szabó József - Főosztályvezető
Magyar Szabványügyi Testület
16:55-17:15 Szigetelési projektek elszámolása az EKR-ben: 2022-es tapasztalatok
Kiss Mátyás, gépészmérnök
Dynoteq Kft.
Az előadások összefoglalójának megtekintése »

2023. Április 28. Péntek

08:30-09:00 Regisztráció
09:00-09:20 A MESzSz állásfoglalása a magyarországi energetikai helyzetről és a kapcsolatos teendőkről
Tóth Boldizsár – Elnök
Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége
09:20-09:40 Merre tovább magyar energetika? MI lesz veled magyar geotermia?
Kuruczi Mihály - Elnök
Magyar Termálenergia Társaság
09:40-10:00 Nap- és szélerőművek az erőműrendszerben: egyidejű rendelkezésre állás vizsgálata, energiatárolási igények modellezése
Gerse Ágnes - Mérnök-közgazdász
Energiatudományi Kutatóközpont
10:00- 10:15 Kávészünet
10:15-10:35 Workshop: Energiatakarékos működés megújuló energiaforrásokra építve európai innovációk révén
Dervalics Ákos - managing partner, Green Brother
EIT InnoEnergy HUB és EIT Urban Mobility RIS HUB
A nap holnap is felkel, a kérdés hogy kinek dolgozik
Papp István - Üzletfejlesztési és Kereskedelmi Igazgató
Solar Markt Kft.
10:35-10:55 Közintézmények fűtési geotermikus távhőszolgáltatási rendszerrel
ifj. György Zoltán - Ügyvezető
DH Szerviz Kft.
10:55-11:15 Háztartási méretű kiserőművek kritikus penetrációjának meghatározása kisfeszültségű elosztóhálózaton
Sinkovics Bálint - Energetikai mérnök
Energiatudományi Kutatóközpont
11:15-11:25 Kávészünet
11:25-11:45 Mezőgazdasági hulladékból biogáz előállításának innovatív megközelítése az Ekogea anerob technológiájával
Goran Dordic - Tulajdonos, biológus
EKO GEA s.p.
11:45-12:05 Szélenergia ipari fejlemények és a kisszélerőműves fejlesztésünk témájában
Tuffner József - Kereskedelmi vezető
Lakics Gépgyártó Kft.
12:05-12:25 Korszerű biomassza hőközpontok, jelentős enegia költség megtakarítási lehetőségek
Sarusi-Molnár Andrea, ügyvezető igazgató
Altherm Kft.
Az előadások összefoglalójának megtekintése »
08:30-9:00 Regisztráció
09:00-09:20 Állapotalapú karbantartás és online gépdiagnosztika jelentősége a fenntartható fejlődés tükrében (SDG irányelveknek való megfelelés).
Magyar Katalin - Ügyvezető
Trans Lex Work
09:20-09:40 A Miskolci Kombinált Ciklusú Erőmű újraindítása és rekonstrukciója
Kókai Péter, ügyvezető
MVM MIFŰ Kft.
09:40-10:00 Új méréstechnikai megoldások nagy tisztaságú vízminták elektrokémiai paramétereinek monitorozásában a mérések hosszú idejű stabilitásának nagyságrenddel történő javítására
Erdélyi János - Ügyvezető
Lambda-Elan Kft.
10:00-10:15 Kávészünet
10:15-10:35 Successful maintenance concept (Sikeres karbantartási koncepció)
Szőke Károly , Sales/Project manager, Mr. Polák Peter - Head of Sales for spares and services
Siemens Energy, s.r.o
10:55-11:15 Nagyfogyasztók energiapiaci kitettségét mérséklő lehetőségek
Bohunka Dávid - Tanácsadó
Deloitte Ltd.
11:15-11:35 Robbanás- és berendezés biztonság az energia iparban
Radics Ákos - Robbanásvédelmi Üzletág Vezető
ExVA Vizsgáló és Tanusító Kft.
Az előadások összefoglalójának megtekintése »
11:50-12:10 A nem villamosított vasútvonalak zöld megoldásai az Alstom-tól
Kővári Mátyás, Üzletfejlesztő
ALSTOM Hungary Kft.
12:10-12:30 Az akkumulátorok és azok újrahasznosításának fontossága a fenntartható elektromobilitás tükrében
Dr. Kun Róbert, Elnök
Jedlik Ányos Klaszter
12:30-12:50 A mikromobilitási eszközök szerepe a vállalatok jövőképében – innováció / fenntarthatóság / well-being
Kárpáti András, alapító–ügyvezető partner
Park&Roll
12:50-13:05 Kávészünet
13:05-13:25 Elektromos vontató fejlesztése és átfogó energiahatékonysági program a fenntartható működés érdekében a Trans-Spednél
Csizmadi István, Értékesítési igazgató
Trans-Sped Kft.
13:25-13:45 Az energia-mobilitási szektoringetráció hazai trendjei
Vigh Zoltán, Ügyvezető
Jedlik Ányos Klaszter
13:45:14:05 Elektromobilitás a mindennapokban, logisztikában
Nagy Ibolya, Oktatási Bizottsági tag
Magyar Lízingszövetség
Az előadások összefoglalójának megtekintése »
2023 © Energoexpo.hu - Minden jog fenntartva
x x x x x