HU         EN

Programok

Részletes program hamarosan!
2023. ÁPRILIS 27.
PLENÁRIS ÜLÉS
9:30-10:00 A konferencia és a kiállítás ünnepélyes megnyitója
Moderátor:
Dr. Kiss Csaba, Elnök-vezérigazgató
MVM Balance Zrt. / MVM Mátra Energia Zrt.
10:00-10:20 A Kormány energetikai stratégiája és aktualitása
Horváth Viktor, Energiaátmenetért Felelős Helyettes Államtitkár
Energiaügyi Minisztérium
10:20-10:40 Az energetikai stabilitás a fenntarthatóság tükrében
Dr. Kiss Csaba, Elnök-vezérigazgató
MVM Balance Zrt. / MVM Mátra Energia Zrt.
10:40-11:00 A villamosenergia rendszer rugalmassága
Balogh Richárd, Rendszerirányítási igazgató
MAVIR
11:00-11:20 Kávészünet
11:20-11:40 Energiahatékonysági feladatkörök
Vedres Péter István, mb. főosztályvezető, Fenntartható Fejlődés Főosztály
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal
11:40-12:00 Az energiarendszer távlati fejlesztése: a hidrogén szerepe a környezetbarát energiaellátásban
Pintér László, Innovációs igazgató
OPUS TITÁSZ ZRt.
12:00-12:20 Elosztói rugalmasság célú villamosenergia-tároló működési modellje
Kecskeméty Krisztián, Costumer Solutions
E.ON Energiatermelő Kft.
13:00-14:00 Ebéd
1. Szekció: Épületenergetika
Moderátor:
Prof. Dr. Barótfi István, Elnök
Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség
14:00-14:20 A dekarbonizálás személyi feltételei az épületenergetikában
Prof. Dr. Barótfi István, Elnök
Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség
14:20-14:40 Energiahatékonyságot segítő mérésadatgyűjtés LoRa kommunikációval, példákkal
Opitzer Gábor, Ügyvezető
SB-Controls Kft.
14:40-15:00 Gyorsan megtérülő megoldás, az épületek energiafogyasztásának csökkentésére
Turbucz Gergely, Projektvezető
Elektro-Kamleithner Kft.
15:00-15:15 Kávészünet
15:15-15:35 Energiamegtakarítás fűtési- és hűtési rendszereknél hőakkumulátor segítségével
Andrássyné Farkas Rita, Ügyvezető
HeatVentors Kft.
15:35-15:55 A településenergetika helye és rangja az energetikában
Szilágyi Sándor, SZÉS 6 Energetikai szakértő, ny. Főiskolai docens
15:55-16:15 Lakóépületek napelemes termelésének és villamosenergia-felhasználásának egyidejűsége – terhelésillesztési mutatók
Gergely László, PhD hallgató
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
16:15-16:35 Épületek energetikai veszteségeinek feltárása professzionális termográfiával
Rahne Eric, Okl. villamosmérnök, Cégalapító, Tulajdonos, Ügyvezető, Gép- és rezgésdiagnosztikai szakértő, Tanúsított termográfiai szakértő (Thermograph Level 3)
PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
16:35-16:55 PIR hab vizsgálata, illetve alkalmazása építési hőszigetelő anyagként
Csontos Máté, MSc hallgató
Debreceni Egyetem Műszaki Kar Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék
Nedvességterhelés mérése és vizsgálata ipari környezetben
Deák Szabolcs, MSc hallgató
Debreceni Egyetem Műszaki Kar Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék
2. Szekció: Együtt a környezetért, hatékony energiamodellek
Moderátor:
dr. Szolnoki Pálma, ZKK főmunkatárs
Zéró Karbon Központ
14:00-14:20 Lehetséges válaszok a dekarbonizációs kihívásokra
dr. Szolnoki Pálma, ZKK főmunkatárs
Zéró Karbon Központ
14:20-14:40 Az ESG jelentősége a vállalat megítélésében
Dr. Kiss András, Gazdaságfejlesztési és innovációs osztályvezető
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
14:40-15:00 Zöld átálláshoz elérhető támogatások – milyen készpénz támogatások és adókedvezmények érhetőek el?
Kocsis Zsolt, Partner, Adótanácsadás / Ésik Róbert, Partner, EMEIA, Helyszínkiválasztási Tanácsadás és Állami Támogatások
Ernst & Young Tanácsadó Kft.
15:00-15:15 Kávészünet
15:15-15:35 AZ MVM CSOPORT NON-CORE ÜZLETI VILÁGA
Kiss Csaba Attila, Vezérigazgató
MVM ESCO
15:35-15:55 Sikeres forrásszerzés feltételei az EKR-be
Rédei Attila, Menedzser
KPMG Hungary Kft.
15:55-16:15 Energetikai auditok a vállalatok energiahatékonysági intézkedéseinek szolgálatában
Domján Sándor, Energetikai auditor
Technológiatranszfer és Gazdaságfejlesztési, Energetikai Mérnöki Iroda Kft.
16:15-16:35 Az átalakuló EU-s és hazai energetikai és klímastratégiai környezet céljai és kihívásai, az ESG jelentősége és előnyei, a megvalósítás lehetséges lépései
Dr. Sági Zsolt
Magyar Innovációs és Hatékonyság Nonprofit Kft.
16:35-16:55 A szabványosítás hírei az energiagazdálkodás területén
Szabó József, Főosztályvezető
Magyar Szabványügyi Testület
16:55-17:15 Szigetelési projektek elszámolása az EKR-ben: 2022-es tapasztalatok
Kiss Mátyás, Gépészmérnök
Dynoteq Kft.
2023. ÁPRILIS 28.
3. Szekció: Megújuló energiaforrások
Moderátor:
Tóth Boldizsár, Elnök
Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége
09:00-09:20 A MESzSz állásfoglalása a magyarországi energetikai helyzetről és a kapcsolatos teendőkről
Tóth Boldizsár, Elnök
Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége
09:20-09:40 Merre tovább magyar energetika? Mi lesz veled magyar geotermia?
Kuruczi Mihály, Elnök
Magyar Termálenergia Társaság
09:40-10:00 Nap- és szélerőművek az erőműrendszerben: egyidejű rendelkezésre állás vizsgálata, energiatárolási igények modellezése
Gerse Ágnes, Mérnök-közgazdász
Energiatudományi Kutatóközpont
10:00-10:15 Kávészünet
10:15-10:35 Workshop: Energiatakarékos működés megújuló energiaforrásokra építve európai innovációk révén
Dervalics Ákos, Country manager
EIT Innoenergy HUB
A nap holnap is felkel, a kérdés hogy kinek dolgozik
Papp István, Üzletfejlesztési és Kereskedelmi Igazgató
Solar Markt Kft.
10:35-10:55 Közintézmények fűtési geotermikus távhőszolgáltatási rendszerrel
ifj. György Zoltán, Ügyvezető
DH Szerviz Kft.
10:55-11:15 Háztartási méretű kiserőművek kritikus penetrációjának meghatározása kisfeszültségű elosztóhálózaton
Sinkovics Bálint, Energetikai mérnök
Energiatudományi Kutatóközpont
11:15-11:25 Kávészünet
11:25-11:45 Mezőgazdasági hulladékból biogáz előállításának innovatív megközelítése az Ekogea anaerob technológiájával
Goran Dordic, Tulajdonos, biológus
EKO GEA s.p.
11:45-12:05 Szélenergia ipari fejlemények és a kisszélerőműves fejlesztésünk témájában
Tuffner József, Kereskedelmi vezető
Lakics Gépgyártó Kft.
12:05-12:25 Korszerű biomassza hőközpontok, jelentős enegia költség megtakarítási lehetőségek
Sarusi-Molnar Andrea,Ügyvezető igazgató
Altherm Kft.
12:25-12:45 Debreceni Egyetem Phd, MSc, BSc hallgatói
4. Szekció: Erőművek, erőművi berendezések
Moderátor:
Magyar Katalin, Ügyvezető
Trans Lex Work
09:00-09:20 Állapotalapú karbantartás és online gépdiagnosztika jelentősége a fenntartható fejlődés tükrében (SDG irányelveknek való megfelelés)
Magyar Katalin, Ügyvezető
Trans Lex Work
09:20-09:40 A Miskolci Kombinált Ciklusú Erőmű újraindítása és rekonstrukciója
Kókai Péter, Ügyvezető
MVM MIFŰ Kft.
09:40-10:00 Új méréstechnikai megoldások nagy tisztaságú vízminták elektrokémiai paramétereinek monitorozásában a mérések hosszú idejű stabilitásának nagyságrenddel történő javítására
Erdélyi János, Ügyvezető
Lambda-Elan Kft.
10:00-10:15 Kávészünet
10:15-10:35 Sikeres karbantartási koncepció (Successful maintenance concept)
Mr. Polednik Vladislav, Head of Sales and Marketing / Mr. Polák Peter, Head of Sales for spares and services
Siemens Energy, s.r.o
10:35-10:55 Nagyfogyasztók energiapiaci kitettségét mérséklő lehetőségek
Bohunka Dávid, Tanácsadó
Deloitte Ltd.
10:55-11:15 Robbanás- és berendezés biztonság az energia iparban
Radics Ákos, Robbanásvédelmi Üzletág Vezető
ExVA Vizsgáló és Tanusító Kft.
11:15-11:50 Kávészünet
5. Szekció: Elektromobilitás
Moderátor:
Dr. Kun Róbert, Elnök
Jedlik Ányos Klaszter
11:50-12:10 A nem villamosított vasútvonalak zöld megoldásai az Alstom-tól
Kővári Mátyás, Üzletfejlesztő
ALSTOM Hungary Kft.
12:10-12:30 Az akkumulátorok és azok újrahasznosításának fontossága a fenntartható elektromobilitás tükrében
Dr. Kun Róbert, Elnök
Jedlik Ányos Klaszter
12:30-12:50 A mikromobilitási eszközök szerepe a vállalatok jövőképében – innováció / fenntarthatóság / well-being
Kárpáti András, Alapító–ügyvezető partner
Park&Roll
12:50-13:05 Kávészünet
13:05-13:25 Elektromos vontató fejlesztése és átfogó energiahatékonysági program a fenntartható működés érdekében a Trans-Spednél
Csizmadi István, Értékesítési igazgató
Trans-Sped Kft.
13:25-13:45 Az energia-mobilitási szektoringetráció hazai trendjei
Vigh Zoltán, Ügyvezető
Jedlik Ányos Klaszter
13:45:14:05 Elektromobilitás a mindennapokban, logisztikában
Nagy Ibolya, Oktatási Bizottsági tag
Magyar Lízingszövetség
2023 © Energoexpo.hu - Minden jog fenntartva
x x x x x