HU         EN

HíreinkElőadások rövid összefoglalója /Plenáris ülés


Az energetikai stabilitás a fenntarthatóság tükrében
Dr. Kiss Csaba - Elnök-vezérigazgató
MVM Balance Zrt. és az MVM Mátra Energia Zrt.

Ma már világszerte elismert tény, hogy az energia életünk egyik döntő tényezője. Az emberiség egyre fokozódó mértékben használ fel energiát mechanikai munkavégzésre, ipari célokra, fűtésre, világításra s ez a mai civilizáció fejlődésének egyik igen jellemző vonása. Az egyes országok lakosságának életszínvonala és az egy főre eső energiafogyasztás között kimutatható összefüggés áll fenn; a termelékenység szoros függvénye az egy dolgozóra eső kW-értéknek. Az ipar hallatlanul gyors fejlődése, a háztartások és a mezőgazdaság gépesítése, a közlekedés rohamos fejlődése, a hírközlés gyors elterjedése stb. állandóan és újra, meg újra új energiafogyasztókat jelentenek. Ugyanakkor a rendelkezésre álló energiahordozók mindenkor feltárt készlete az igénynövekedésnek ezt a gyors fejlődését nem követi, legalább is ha a klasszikusnak nevezhető energiaforrásokat (szén, kőolaj, földgáz, fa, vízenergia stb.) tekintjük.
Érthető tehát, ha szakértő, de laikus körökben is, egyre gyakrabban felvetődik a kérdés: milyen lesz az emberiség energiaellátása a jövőben, mi vár az emberiségre energetikai szempontból? Magyarország energetikailag – sajnos – igen mostoha körülmények között van. Készletünk klasszikus energiahordozókban abszolút mértékben és a lakosság egy főjére vonatkoztatva a világ legszegényebb országai közé sorol bennünket, ugyanakkor az egy főre eső felhasznált energia mennyisége a világátlag körül van, így készleteink kimerülési sebessége 10-20-szor nagyobb, mint a világátlagé. Ha valahol, akkor nálunk elengedhetetlenül fontos és sürgős ennek a kérdésnek a vizsgálata, milyen lesz az energiahelyzetünk a következő évtizedekben, milyen forrásokból, hogyan tudjuk növekvő igényeinket fedezni?
Felszólalásomban a fent említett kérdéskerekre keresem a választ, az MVM Mátra Energia Zrt. és az MVM Balance Zrt. fejlesztési projektjeinek tükrébenA villamosener
gia rendszer rugalmassága
Balogh Richárd
 - Rendszerirányítási igazgató
MAVIR Zrt.

Balogh Richárd előadásának középpontjában a villamosenergia-piacon zajló dinamikus változások állnak. Forrás és fogyasztási oldalon is jelentős átrendeződés történt, és történik, ezek alapvetően megváltoztatják a rendszeregyensúly fenntartásának körülményeit, feltételeit. Milyen eszközök, megoldások, fejlesztések szükségesek a villamosenergia-ellátás folyamatos biztonságának fenntartásához, milyen kihívások és megoldások jellemzik ezt az időszakot? Egyebek mellett ezekről kérdésekről is szól a MAVIR rendszerirányítási igazgatójának előadása. 
 
Energiahatékonysági feladatkörök
Vedres
 Péter István mb. főosztályvezető Fenntartható Fejlődés Főosztály
Magya
r Energetikai és Közműszabályozási Hivatal

 
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fenntartható Fejlődés Főosztályának megbízott vezetője.  Közgazdasági elemző, energiagazdálkodási szakközgazdász, tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte. Főosztályvezetőként a MEKH energiahatékonysággal és megújuló energiával kapcsolatos feladatait irányítja. Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer bevezetését a kezdetektől segíti, részt vett az egyes energiahatékonysági intézkedésekből vagy beruházásokból származó energiamegtakarítás mértékét meghatározó jegyzék készítésében, az elszámolható energiamegtakarítások módszertani kereteinek kialakításában. Előadásában a MEKH energiahatékonysággal kapcsolatos szakpolitikai feladatait ismerteti.

Az energiarendszer távlati fejlesztése: a hidrogén szerepe a környezetbarát energiaellátásban
Pintér László - Innovációs igazgató
OPUS TITÁSZ Zrt.
P
intér László az OPUS TIGÁZ Zrt és az OPUS TITÁSZ Zrt innovációs igazgatója, valamint a Bükkábrányi Energiapark műszaki tanácsadója. 1994 óta foglalkozik energetikával. Tevékenysége elsősorban a megújuló elosztott termelés (napelemek, hidrogén) , valamint ezek hálózatra gyakorolt hatásának csökkentésére szolgáló megoldások (hálózati rugalmasság, energiatárolás, mikrogridek, energiaközösség) hazai vizsgálatára, tesztelésére terjed ki. A zöld energiaátmeneti megoldások mellett kiemelt figyelmet fordít az energetikai iparág digitalizációs lehetőségeinek feltérképezésére, és ezekkel kapcsolatos stratégiaalkotásra. 

Az előadásban a jelenlegi energetikai helyzet (és ezen belül kiemelten a villamosenergia-ipar várható kihívásainak) áttekintését követően a Bükkábrányba létesülő zöld hidrogéntermelő üzem bemutatása fog megtörténni: paraméterek, főbb részegységek, működés, beruházás státusza és tapasztalatai. 


 

Visszaszámláló

A rendezvényig hátralévő idő:

0
év
0
hónap
0
nap
2024. április 25-26
2023 © Energoexpo.hu - Minden jog fenntartva
x x x x x