HU         EN

HíreinkElőadások rövid összefoglalója / 1. SzekcióA dekarbonizáció személyi feltételei az épületenergetikában
Prof. Dr. Barótfi István - Elnök
Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség
A világszervezet, majd ezzel összhangban az EU megfogalmazott jövőképeiben (Green Deal,
Párizsi Egyezmény stb.) kiemelt jelentősége van a klímaváltozás megakadályozásának, melyben
az egyik fontos szereplő az épületek energiafelhasználásának csökkentése és 2050-re az
építóipar teljes klímasemlegességének elérése. A célok elérésére rendelkezésre álló közel
negyedszázad csak akkor lesz eredményes, ha az épületenergetikában az elmúlt évek
tapasztalatait és a technika felkínált lehetőségeit ki- ill. felhasználjuk. Ebben a szakemberek
közvetlen érintettségén kívül a kormányzati, beruházói, felhasználói szereplőknek is nagy
felelőssége van. El kell érni, hogy ne csak tudjuk mit kell tenni, hanem azt úgy is tegyük. Meg
kell határozni a célok eléréséhez azt az útitervet, melyben az ismeret, a végzettség, a
jogosultság és a felelősség összhangját biztosítja. Ezt az összhangot az épületenergetika
valamennyi érintett szereplőinél – szakmunkástól a kormányzat törvényalkotójáig – ki kell
alakítani és ebben meghatározó tényező az olyan képzési ill. továbbképzési rendszer, melyhez
végzettséget, illetve jogosultságot törvényileg megkövetelve az épületenergetikai
dekarbonizáció elérhető. Ha az ilyen útitervet az egyes országok elkészítik, megvalósítják – és
erre források, projektek vannak ill. működnek az EU-ban-, akkor optimistán nézhetünk jövőnk
elé.

Energiahatékonyságot segítő mérésadatgyűjtés LoRa kommunikációval, példákkal
Opitzer Gábor - Ügyvezető
SB-Controls Kft.

Az előadás célja egy olyan távmérési rendszerek (hálózatok) kiépítésére alkalmas vezetékmentes kommunikációs megoldások bemutatása, amelyek megfelelnek napjaink információbiztonsági és üzembiztonsági elvárásainak egyaránt. A LoRa hatékony, nagy hatótávolságú, vezetékmentes kommunikáció, amely a vezetékmentes mérő-adatgyűjtő rendszereket az ipar és az infrastruktúra számos területét forradalmasítja. Célunk számos hazai alkalmazási példán keresztül bemutatni a rendszerben rejlő lehetőségeket, valamint a telepítési és üzemeltetési tapasztalatokat. 

Gyorsan megtérülő megoldás, az épületek energiafogyasztásának csökkentésére
Turbucz Gergely – Projektvezető
Elektro-Kamleithner Kft.

Az energiaárak szárnyalása miatt az épületautomatika jelentősége a fénykorát éli, hiszen az intelligens vezérlés révén akár 20-30%-kal is csökkenthető az épületek energiafelhasználása és üzemeltetési költségei. Ráadásul ezek a rendszerek gyorsabban kiépíthetőek és rövidebb idő alatt térülnek meg, mint más energiahatékonysági beruházások, például a nyílászárók cseréje vagy az épületek hőszigetelés. Az intelligens vezérlésnek köszönhetően a fűtés, világítás, árnyékolás és az egyéb funkciók összehangolt működése révén a fenntarthatóság és energiatakarékosság nemcsak elérhető, hanem a siker záloga is. Az épületautomatika nem csak a jövő megoldása, hanem a jelen kihívásainak is hatékony válasza!

Energiamegtakarítás fűtési-és hűtési rendszereknél hőakkumulátor segítségével
Andrássyné Farkas Rita – Ügyvezető

HeatVentors Kft.

A hazai fejlesztésű hőakkumulátor a villamosenergia akkumulátorokhoz hasonlóan azt a szabadságot adja meg, hogy a hűtési és fűtési hőenergiát akkor állíthatjuk elő, amikor azt a leghatékonyabban tudjuk megtenni, nem pedig akkor, amikor szükségünk van a hőenergiára. A hatékonyság növelése révén 20-50% energiamegtakarítás érhető el, így csökken a CO2 kibocsátás, illetve az üzemeltetési költségek. Az előadás során elhangzott elméleti információkat, valós példákon keresztül fogjuk bemutatni Önöknek.
 
A településenergetika helye és rangja az energetikában
Szilágyi Sándor, SZÉS 6 Energetikai szakértő, ny. Főiskolai docens

Az auditor képzés tapasztalatai rávilágítottak arra, hogy a település energetika kérdései perifériára kerülnek, illetve nem létezőként kezelik. Maga a szakma, a képzés és a hallgatók szemléte az audit feladatokat kiragadott egységként kezeli. Szűken, csak az audit tárgyát képező környezetet tekintik az értékelés tárgyának.
 A társadalmi szinten is elhanyagolt terület mai szemléletét átformálva az auditori tevékenység keretében elvárásként kell kezelni a helyhez kötött statikus szemlélet megszüntetését, a térben és időben egy egységnek tekinthető az energetikai területek koordinált értékelését megismertetve.
Az auditori tevékenység keretében elvárásként kell kezelni a helyhez kötött statikus szemlélet feloldását. Az elvégzett munkának ki kell lépni a kerítések közé szorított szemléletből.
Az előadás alapvető célja szemléletformálás, amely képes szimbiózist teremteni közintézmények és ipari létesítmények energetikai kapcsolatában. Fel kell ismertetni a kis és nagy urbanisztikai egységek egyediségeiben rejlő energetikai lehetőségeket.
Addig ameddig szakmailag a településenergetika fogalom tisztázatlan nem várható el megfelelő előre lépés. Egyszerűbb érthetőség érdekében az értelmezést a már ismert épületenergetika fogalom magyarázatán keresztül ismerhetik meg a jelenlévők.
Az előadáson a település energetika keretében, a városenergetika divatos hősziget filozófia kérdéseit is érintve a település energetika fogalom magyarázatán keresztül – értékelésekkel kiegészítve - a kistelepülési energetikai kérdéseket is a vizsgálat tárgyaként kell kezelni. A kommunális energiaszolgáltatás a helyi, regionális ipari üzem  telepítésének kérdése szintén tárgyalásra kerül.
Az előadás a 2015/… rendelet célkitűzéseinek megvalósítására, az auditori, szakreferensi rendszer, a nem funkcionáló nemzeti energetikusi hálózat tagjainak komplex szemléleten alapuló ismereteit kívánja bővíteni, illetve a döntéshozók téma iránti aktivitását fokozni.
Az előadáson -az idő keretekhez illeszkedően - az
  • Épületenergetika- Településenergetika fogalmak tartalmi azonossága és különbözősége.
  • A település energetikai tevékenység társadalmilag elvárt urbanizációs színvonalhoz kapcsolódó szolgáltatása
  • Távhő szolgáltatás helye a településenergetikában a TNM… rendelet végrehajtásának tükrében
  • Hulladékgazdálkodás szerepe és helye a nagyvárosi és kistelepülési település energetikában
  • Energetikai rendszerek illesztésének kérdései a települési energetika tükrében

Lakóépületek napelemes termelésének és villamosenergia-felhasználásának egyidejűsége – terhelésillesztési mutatók
Gergely László PhD hallgató
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A napelemes termelők időjárásfüggősége napjaink egyik legkomolyabb energetikai kihívása. Lakóépületeink energiafelhasználásának és a napelemek termelési időszakának egyidejűségében meghatározóak az évszakok és napszakok egyaránt. Az egyidejűség problémakörét a terhelésillesztési mutatók taglalják. Előadásunkban mintapéldán keresztül bemutatjuk a gyakorta alkalmazott terhelésillesztési mutatókat. Emellett bevezetünk két új mutatót, melyek az eddigiekkel ellentétben beépített napelem-kapacitás függvényében optimummal rendelkeznek, így segíthetnek új méretezési keretrendszer kialakításában.
 
Épületek energetikai vesztességeinek feltárása professzionális termográfiával
Rahne Eric, okl. villamosmérnök, Cégalapító, tulajdonos, ügyvezető, Gép- és rezgésdiagnosztikai szakértő, Tanúsított termográfiai szakértő (Thermograph Level 3)
PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.

Az épületek energetikailag egyik legfontosabb eleme a külső „burkolatuk” - a falak, a nyílászárók és a tető. Lényeges, hogy ezek minél jobb hőszigetelő képességgel rendelkezzenek. Termográfiai eszközökkel könnyen felismerhetők a hőhidak, gyenge hőszigetelésű szerkezetek, bevizsgálhatók a fugák és csatlakozások kivitele, valamint az épületgépészeti vagy villamos berendezések állapota és elhelyezése. Továbbá felfedezhető termográfiával a fellépő párolgási hőelvonás miatt a páralecsapódás, a vízszivárgások/beázások, illetve a kapilláris nedvesség is.
Mivel az épület-termográfia már kifejezetten elterjedtnek számít, szinte mindenki
látott ilyen értékeléseket, sőt ugyanennyien végzik is, a jelen előadásnak alig lehetne létjogosultsága. Ha itt nem lenne a szintén mértéktelenül elterjedt szakmaiatlanság és kóklerség. A korrekt épület-termográfia ugyanis nem egy könnyű szakma, tehát nem mindegy ki (milyen képzettséggel/tudással), milyen eszközzel és milyen körülmények között alkotja meg az épületek felméréseit.
A jelen előadás ezért arra a bemutatásra helyezi a hangsúlyt, mire képes a korszerű eszközön és a megfelelő tudáson alapuló épület-termográfia. A mindennapokban látható - megalapozatlan állításokat tartalmazó vagy akár egyenesen hibás - műveket ezek után mindenki maga értelmezze - lehetőleg kellően kritikusan.

Szigetelési projektek elszámolása az EKR-ben: 2022-es tapasztalatok
Kiss Mátyás, gépészmérnök
Dynoteq Kft.

Már az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer bevezetésének évében, 2021-ben is igyekeztünk az ügyfeleink számára olyan szolgáltatáscsomagot kialakítani, amellyel az igen kedvező fajlagos beruházási költségű szigetelési projektjeinkkel a rendszer haszonélvezői, nem pedig ráfizetői lehetnek.
 Minden projektünk esetén először hőveszteség feltárást végzünk, ami kimutatja, hogy milyen mértékű energiát tudunk megtakarítani a telephelyükön. Ezután együttműködünk az ügyfél által preferált szakreferenssel, auditáló szervezettel, hogy elősegítsük a projekt EKR-ben történő elszámolását.
 Az alábbi előadásban számos példát fogok hozni amikor megvalósult projektek „krediteit” sikeresen adták vissza a szolgáltatónak, értékesítették másodlagos piacon, vagy egyéb módon.


PIR hab vizsgálata, illetve alkalmazása építési hőszigetelő anyagként.
Csontos Máté
D
ebreceni Egyetem Műszaki Kar Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék
Az előadásomban a PIR-t mint hőszigetelő anyagot szeretném bemutatni, ugyanis az energiaárak emelkedésével egyre inkább előtérbe kerül az energiatakarékosság, azon belül pedig a hőszigetelés igénye.Ezzel az anyaggal kapcsolatban méréseket végeztem a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék épületfizika laboratóriumában amelyeket az előadás során szeretnék bemutatni.Az eredményeim véleményem szerint hasznosak lehetnek kutatóknak, tervezőknek, de kivitelezésben dolgozó mérnököknek egyaránt.

Deák Szabolcs
Debreceni Egyetem Műszaki Kar Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék
Nedvességterhelés mérése és vizsgálata ipari környezetben.

 Épületgépészeti, légtechnikai rendszerek tervezése során, egy nagy belső nedvességterheléssel rendelkező helyiségek estében fontos annak a pontos megbecslése, annak érdekében, hogy a rendszer levegő szállítása és az ezzel effektíven elszállított légnedvesség között beállíthassuk a rendszer energetikailag gazdaságos és megfelelő energetikai optimumát. Előadásomban a belső terekben kialakuló nedvességterhelés pontos megbecslése érdekében a Debreceni Egyetem Műszaki Kar  Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék légtechnikai laborjában végzett méréseim eredményeit, valamint az eredmények empirikus közelítő függvényekkel való alátámasztását és összehasonlítását mutatom be.

 


 

Visszaszámláló

A rendezvényig hátralévő idő:

0
év
0
hónap
0
nap
2024. április 25-26
2023 © Energoexpo.hu - Minden jog fenntartva
x x x x x