HU         EN

HíreinkElőadások rövid összefoglalója/4. Szekció


Állapotalapú karbantartás és online gépdiagnosztika jelentősége a fenntartható fejlődés tükrében (SDG irányelveknek való megfelelés).
Magyar Katalin - Ügyvezető
Trans Lex Work
Állapotalapú karbantartás és online gépdiagnosztika jelentősége a fenntartható fejlődés tükrében (SDG irányelveknek való megfelelés). A TLW Kft. Piac vezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektje (2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00108) 2021. januárjában indult és 3 évig tart. A projekt célja a Forgógép Karbantartás Tudásbázis és Karbantartási Stratégia Támogató Rendszer (SMART-UP) létrehozása, bevezetése és széles körben történő alkalmazása (elsősorban a SEVESO III. besorolású üzemekben) az IPAR 4.0 irányelvei és a nemzeti KFI Stratégia célkitűzései alapján ezzel is támogatva a fenntartható fejlődési célokat.

A karbantartás fő célja, hogy elkerüljük a tárgyi eszközök meghibásodását, melynek megelőzése befolyásolja minden üzem működési folytonosságát, és ezáltal hozzájárul annak Gazdasági Fenntarthatóságához, ami egyúttal hatással van a Környezeti Fenntarthatóságra, hiszen például a szelepek meghibásodásának elkerülésével megakadályozzuk a környezeti szivárgások keletkezését. Ugyanakkor a Társadalmi Fenntarthatóság is fókuszba kerül, mivel megfelelő karbantartási gyakorlattal megakadályozható, hogy a személyzet baleseteket szenvedjen a hibáknak/töréseknek köszönhetően.
Az SDG célok elérése érdekében kiemelkedően fontos a fenntartható karbantartási gyakorlatok kialakítása főleg, ha el akarjuk érni a termelési célokat és a berendezések általános hatékonyságát. Az
általunk kifejlesztett módszertannak a sikeres végrehajtása, állapot alapon, tervezhetővé teszi a leállásokat, csökkenti a pazarlást, kiküszöböli a gép leállását, növeli a gépek teljesítményét az alkatrészek jobb funkcionalitásával, ezáltal biztosítja az alkatrészek/alkatrészek maximális használhatóságát és újra-felhasználhatóságát, és ezáltal növeli a gép optimális funkcionalitását és
hatékonyságát.
Az előadásban bemutatásra kerül a K+F projekt fő célja, mely egy átfogó iparági „best practice” (legjobb
gyakorlat) Forgógépkarbantartási Tudásbázis és Karbantartási Stratégia Támogató Rendszer. A fejlesztés során alapvető cél, hogy egy olyan speciális forgógép karbantartási filozófia, metodológia és az azt kiszolgáló informatikai rendszer keletkezzen, amely elsősorban a veszélyes üzemek kulcsberendezéseit célozza meg egy folyamatos műszaki állapotmonitoring felügyelet segítségével, amely mögött egy komplex műszaki törzsadatadatbázis, esemény történet, illetve meghibásodási hibaokkatalógus és tipizált karbantartási „cook-book” (receptkönyv) áll.

Successful maintenance concept (Sikeres karbantartási koncepció)
Mr. Polednik Vladislav - Head of Sales and Marketing, Mr. Polák Peter - Head of Sales for spares and services
Siemens Energy, s.r.o

Siemens Brno factory introduction
Siemen turbines presentation
Siemens Brno service product presentation
Some interesting references presentation.

Új méréstechnikai megoldások nagy tisztaságú vízminták elektrokémiai paramétereinek monitorozásában a mérések hosszú idejű stabilitásának nagyságrenddel történő javítására
Erdélyi János - Ügyvezető
Lambda-Elan Kft.
Cégünk a LAMBDA-ELAN Kft. nemrég fejezett be egy K+F projektet, amelyet az NKFIH pályázat formában támogatott.
A K+F projekt két találmányunk hasznosítását tűzte ki célul. Mindkét találmány az online elektroanalitikai folyamat ellenőrző berendezések hosszú idejű stabilitásának lényeges javítását szolgálja.
Ezzel a mérőrendszerek manuális beavatkozási gyakoriságát redukáljuk nagyon nagy mértékben.
Az energetikai célra használható két új prototípus készülékünk:
1)       “Online Turbinavíz Tisztaság Monitor” amelynek a mérőcellája szembekapcsolt, un. folyadék-elvezetésű, mikrokapilláris kialakítású (és ioncserélő elven alapuló, tehát a megszokott ionszelektív elektródoknál szélesebb spektrumú) anion- és kation-érzékeny elektródpárt tartalmaz, hagyományos vonatkozási elektród alkalmazása nélkül. A mérőcella egy hűtött alumínium blokktermosztátban került elhelyezésre (az egyensúlyi hőmérséklet +5°C, vagy +10°C értékre állítható), ± 0.1 °C hőmérséklet stabilitás biztosítása érdekében, de az alumínium blokk ezzel párhuzamosan jó minőségű árnyékolást is nyújt az elektrosztatikus és elektromágneses zavarójelekkel szemben. A fokozott árnyékolási funkciót a mérőcella nagy belsőellenállása teszi szükségessé, amelyet a nagy tisztaságú turbinavíz minták nagyon kis vezetőképessége okoz.  Az áramló mintaoldat előtermosztálásáról egy ugyancsak a blokktermosztátban elhelyezett hőcserélő gondoskodik. A vonatkozási elektród elhagyásából következő megnövekedett nullpont-stabilitás, és a két indikátor elektród együttes alkalmazásából következő kétszeres érzékenység elkerülhetővé tette az ilyen funkciójú nyomelemző készülékek esetén eddig minden esetben alkalmazott nehézkes és kényes minta-pH eltolást. Erre a még éppen kielégítő érzékenység biztosítása érdekében van szükség, az erősen rákkeltő DIPA (diizopropilamin, nagy molekulájú, erős szerves lúg) segítségével a Na+ ionszelektív elektródon alapuló indikáció esetén, vagy hangyasav (ugyancsak nagy molekulájú, erős szerves sav) segítségével Cl- ionszelektív elektródos indikáció esetén. Mivel a mi mérőcellánk nem tartalmaz vonatkozási elektródot és így a diafragmán keresztül a mintával diffúziós kapcsolatban lévő referencia elektrolitot sem, a mérőcellán átfolyó minta akár vissza is forgatható a zárt turbinakörbe! Ez a jelenleg forgalmazott és alkalmazott rendszereknél a diafragmán keresztül bejutó ionáram, valamint az alkalmazott minta- pH eltolás miatt megengedhetetlen, a minta a mérőcella elhagyása után hulladékgyűjtő tartályba kell csorogjon. Ráadásul a szükséges mintaáramlás készülékünknél az alkalmazott mikrokapilláris elrendezés miatt több, mint egy nagyságrenddel kisebb, a jelenleg kapható konkurens készülékekhez viszonyítva: a mi készülékünknél 1 – 5 ml/perc, a jelenleg használatos készülékeknél 30 – 50 ml/perc minta áramlási sebesség szükséges. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi készülékek napi kb. 60 liter igen nagy tisztaságú, és ezért meglehetősen drága, de a mérést követően a környezetre mégis kifejezetten veszélyes víz kiöntését (sőt ártalmatlanítását) teszik szükségessé ezeknek a speciális nyomelemző készüléknek a folyamatos üzemeltetése érdekében! Az eredeti célkitűzésnek megfelelően a vonatkozási elektród használatának elkerülése igen tekintélyes nullpont-stabilitás növekedéssel járt. Ezért a szükséges kalibrációs gyakoriság az eddig megszokott 2 - 5 nap helyett már csak 30-60 nap!
Jelenleg a világpiacon elérhető nyomelemzők, amelyek turbinavíz tisztaság folyamatos ellenőrzésére használhatók:
-             Thermo Orion Model 2111LL Low Level Sodium Analyzer
-             Thermo Orion Model 2117LL Low Level Chloride Analyzer
-             Mettler-Toledo Thornton 2300Na Sodium Analyzer
-             Mettler-Toledo Thornton 3000CS Chloride & Sulphate Analyzer
-             HACH NA5600sc Online Sodium Analyzer
-             HACH POLYMETRON 9240 Sodium Analyzer
-             DKK-TOA EMNA-10(S) Sodium Ion Monitor
-             ABB Navigator 500 Sodium Analyzer
-             ENDRESS+HAUSER CA76NA Analyzer for Sodium
 
2) "Nagy-tisztaságú Vízminták pH Mérője" egy olyan differenciál pH-mérő berendezés, amely egyrészt alumínium blokkban termosztált mikrokapilláris kivitelű pH elektródokat tartalmaz indikátor- és vonatkozási-elektródként, de a vonatkozási pH-elektród "mintájaként" és lényegében sóhídként is használt külső referencia puffer oldata összetételének a minta diffúziójából következő folyamatos változását egy harmadik, segéd elektród (mikrokapilláris kloridion-szelektív elektród) segítségével a mérőrendszer érzékeli, és a referencia puffer oldat szükség szerinti automatikus megújításával az ebből származó hibákat kiküszöböli. A mérőrendszer által biztosított +/- 0,1 ºC hőmérsékleti stabilitás, és az alumínium blokk elektromágneses és elektrosztatikus zavarokkal szembeni árnyékoló hatása együttesen lehetővé teszi igen nagy tisztaságú (és így nagyon kis vezetőképességű) vízminták pH értékének megbízható, stabil mérését. A készülék kialakítása alkalmas folyamatosan áramló, és diszkrét minták mérésére is.

A Miskolci Kombinált Ciklusú Erőmű újraindítása és rekonstrukciója
Kókai Péter, ügyvezető
MVM MIFŰ Kft.

Kapcsolt villamos energia termelés, a geotermikus hőtermelés és a távhőszolgáltatás együttműködése.Robbanás- és berendezés biztonság az energia iparban
Radics Ákos - Robbanásvédelmi Üzletág Vezető
ExVA Vizsgáló és Tanusító Kft.

- Általános cégbemutatás,
- Robbanás- és berendezésbiztonság jelentőségének és elméleti hátterének rövid bemutatása,
- Robbanás- és berendezésbiztonság energiaipari vonatkozásának bemutatása,
- Gyakorlati példák bemutatása (akkumulátor gyártás, erőművek)

Nagyfogyasztók energiapiaci kitettségét mérséklő lehetőségek
Bohunka Dávid - Tanácsadó
Deloitte Ltd.

A megemelkedett energiaárak jelentős kihívást jelentenek az összes gazdasági szereplő számára, különösen azok számára, akik nem rendelkeznek a piaci áraktól független energiabeszerzési lehetőségekkel, és teljes mértékben a piacra bízzák magukat. Az előadás során arra fogok koncentrálni, hogy alternatív lehetőségeket mutassak be az energia beszerzésére, beleértve az önálló villamosenergia-termelést és kereskedelmi konstrukciókat, amelyek segítenek csökkenteni a piactól való függőséget.
Ezen felül, olyan megújuló alapú hőtermelési lehetőségekről is beszélek, amelyek nagyfogyasztók számára elérhetőek, és segíthetnek a földgáz függőség csökkentésében a saját termelési lehetőségek révén.
Az előadásom végén pedig említést teszek olyan tárolási lehetőségekről, amelyek ipari méretű alkalmazása a következő években várható. Bár ezek jelenleg nem feltétlenül a legjobb választások, azonban érdemes figyelemmel kísérni a fejlődésüket.
 

Visszaszámláló

A rendezvényig hátralévő idő:

0
év
0
hónap
0
nap
2024. április 25-26
2023 © Energoexpo.hu - Minden jog fenntartva
x x x x x