HU         EN

HíreinkElőadások rövid összefoglalója/3. Szekció


Nap- és szélerőművek az erőműrendszerben: egyidejű rendelkezésre állás vizsgálata, energiatárolási igények modellezése
Gerse Ágnes - Mérnök-közgazdász
Energiatudományi Kutatóközpont

Az előadás részben a rendszerszintű mérési adatokra, részben pedig modellszámításokra támaszkodva elemzi a nap- és szélerőművi kapacitások egyidejű rendelkezésre állását, a termelés változékonyságát, továbbá az ebből fakadó energiatárolási igényeket. Bemutatja a kiterjesztett hazai szélerőműparkra elvégzett modellszámítások eredményeit, amelyek a European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) ERA5 éghajlati reanalízis adatbázis rácsponti szélsebesség adatain alapulnak.


Közintézmények fűtési geotermikus távhőszolgáltatási rendszerrel
ifj. Györg
y Zoltán - Ügyvezető
DH Szerviz Kft.

2018. és 2020. között három Hajdú-Bihar Vármegyei településen, Földesen, Kabán és Létavértesen is megépítésre került a közintézményeket ellátó, geotermikus hőenergiára épülő távhőszolgáltatási rendszer.
Mindháromteleülés esetében különböző helyi adottságokkal nehézségekkel kellett megküzdeni a tervezés és kivitelezés során.  Az előadás ezen beruházásokat, az említett helyi sajátosságokat és az elmúlt évek üzemeltetési tapasztalatai hivatott bemutatni.   
 
Háztartási méretű kiserőművek kritikus penetrációjának meghatározása kisfeszültségű elosztóhálózaton
Sinkovics Bálint - Energetikai mérnök
Energiatudományi Kutatóközpont

A fotovillamos energiatermelés dinamikus térnyerésével és a decentralizált energiatermeléssel járó műszaki kihívások hatására a villamosenergia-hálózat megújuló befogadó képessége rohamosan csökken. A tendencia miatt egyes hálózatrészeken a túl magas lokális termelői penetráció hálózatfejlesztési beruházást vonhat maga után, míg máshol az esetleges túl szigorú jogszabályi korlátok gátolják a telepítéseket. A probléma a megújuló befogadóképesség számításának nehézségében keresendő. A termelők és fogyasztók száma, helyzete, valamint a hálózati topológia jellemzői mind-mind egyedileg modellezendő problémává transzformálnak minden hálózatrészt, mely igen költségigényes folyamatot eredményez.
Az előadás során egy olyan szimulációs eljárás kerül bemutatásra, mely képes az említett kihívásokat kezelni és a kisfeszültségű elosztóhálózat befogadóképességére becslést adni valós mérési adatok nélkül is.

Mezőgazdasági hulladékból biogáz előállításának innovatív megközelítése az Ekogea anerob technológiájával
Goran Dordic - Tulajdonos, biológus
EKO GEA s.p.

Az anaerob technológiák területén az Ekogea olyan energetikai innovációs megoldásokat kínál, melyek gondos megtervezése maximálisan megoldást kínál az utóbbi évben kialakult energia krízis kihívásaira. A tervezés során alapvető szempont volt olyan egyedi technológiai sor kifejlesztése mely a hagyományos rendszerekhez képest nemcsak többlet biogáz termeléssel működik, hanem a rendszer rugalmassága lehetővé teszi vegyes minőségű és állagú szubsztrátum feldolgozását is. Az eljárás a nehezen bontható mezőgazdasági, állattartásból származó hulladékok kezelésére optimalizált. A technológia alkalmazható meglévő biogáz üzemek intenzifikálására is, ebben az esetben a technológiai sor fogadó-előkezelő modulja kerül beépítésre a meglévő biogáz üzeme egységek elé.  
Az Ekogea technológiájának egyedisége megfogalmazható az alábbi szempontok szerint:
Rugalmasság
Az anaerob lebontás során a keletkező végtermék teljesen környezetbarát, hagyományos értelembe vett technológiai mellékterméket alapanyagként használja fel. Azonban a technológiai folyamat megállítható az egyes fázisokban, mely során – igazodva a megrendelői kívánalmakhoz- értékes NPK tápanyagok nyerhetők. Outputként keletkező biogáz közevetlenül hasznosítható elektromos áram generálására vagy tárolható későbbi felhasználásra, utótisztítása (kéntelenítés) nem szükséges.
A technológia moduláris, a későbbiekben bővíthető az esetleges üzem fejlesztési ütemekhez igazodva.
 Gyorsaság
Az Ekogea egyedi előkezelő megoldásával a szubsztrát olyan állapotba kerül, mely lecsökkenti a további lebontások idejét. Az eljárás egyedülállóan 12 napos mezofil fázissal és azt követő 8 napos termofil fázissal működik, így a teljes tartózkodási idő jelentősen lecsökkenthető a hagyományos rendszerekhez képest. Ez azt jelenti továbbá, hogy a technológia kisebb műtárgytérfogatokkal, alacsonyabb beruházási költség mellett gyakoribb betáplálással üzemeltethető.
Magasabb gázkihozatal
Az Ekogea olyan biogáz technológiát alkotott, mely képes a szerves anyagok anaerob körülmények között történő lebontása során 80% fölötti metán tartalom produkálásához. Ez a teljesítmény egyedi az iparágban.
A magas metán tartalom jelzi, hogy a szubsztrát szervesanyag tartalma maximálisan lebontásra kerül. A magasabb gázkihozatal magasabb profitot eredményez.
Nincs szerves utófermentációs maradék
Hagyományos rendszereknél jellemző az utófermentációs maradék további kezelésének igénye. Az Ekoge technológiája képes minimális szervesanyag tartalmú, teljesen mineralizált, homokszerű végtermék létrehozására, amely nem igényel további kezelést. Ezzel megspórolható további tárolási, szállítási és kezelési költség.
Rendszerből távozó tiszta víz továbbiakban hasznosítható
A technológiai folyamatokból származó szennyvíz szürkevíz jellegű, részben vissza recirkuláltatható a technológiába, a felesleg pedig öntözővízként hasznosítható. Befogadó határértéktől függően a szennyvíz további tisztításra kerülhet egy opciós tisztítási egységgel, így elvezethető akár felszíni vízfolyásba is.

Korszerű biomassza hőközpontok, jelentős enegia költség megtakarítási lehetőségek
Sarusi-Molnár Andrea, ügyvezető igazgató
Altherm Kft.

Mi a módja, hogy függetlenedjünk a szolgáltatóktól? Ne legyünk annyira kitéve  a fosszilis energia hordozók ár ingadozásának? Alternatív tüzelőanyagok felhasználásával jelentős költségeket takarítsunk meg? Akár mezőgazdasági, akár ipari, akár komplett falu fűtési feladatok ellátása esetén. Ezeket a témákat járjuk körbe, gyakorlati tapasztalatok bevonásával.

Energiatakarékos működés megújuló energiaforrásokra építve európai innovációk révén
Dervalics Ákos - managing partner, Green Brother
EIT InnoEnergy HUB és EIT Urban Mobility RIS HUB

Előadásomban rávilágítok azokra a tényezőkre, amelyek aggodalomra adhatnak okot az energiaszerkezet átalakulása révén, rövid áttekintést adok arról, hogy mik az általános várakozások az átalakuló energiaszerkezet és az energiahatékonysági törekvések kapcsán. Ezen túl említek majd pár példát milyen jellegű innovációk segíthetik a vállalatok energiahatékony működését.

Szélenergia ipari fejlemények és a kisszélerőműves fejlesztésünk témájában
Tuffner József - Kereskedelmi vezető
Lakics Gépgyártó Kft.

Szélenergia ipari fejlemények
Háztartási méretű kis szélerőmű fejlesztése a Lakics Gépgyártó Kft.-nél


 

Visszaszámláló

A rendezvényig hátralévő idő:

0
év
0
hónap
0
nap
2024. április 18-19.
2024 © Energoexpo.hu - Minden jog fenntartva
x x x x x